Startsida

Braskassetter/
Kaminer


Öppna Spisar

Skorstenstätning/
Renovering


Skorstenar

Plattsättning

Kontakt

Skorstenar
Det finns idag många alternativ när det gäller nya skorstenar. Allt ifrån traditionella skorstenar murade i tegel till färdiga moduler i rostfritt stål.

Valet beror naturligtvis på förutsättningarna. Har man ett bjälklag eller fundament som kan ta tyngden från en skorsten av sten så är det ett bra alternativ då dessa ackumulerar värme. En annan skorstenstyp är moduler i rostfritt stål, vilket kan vara ett bra alternativ om man saknar ett bärande fundament.

Från och med den 1 juli 2006 har Boverkets byggregler för skorstenar ändrats. Tidigare måste skorstenen sticka upp en meter över nock, men nu gäller att skorstenen ska mynna i nivå med tacknocken och alltid vara minst en meter hög över taktäckningen. En förutsättning för den lägre höjden är dock att röken inte sugs tillbaka till luftintag eller överförs till närliggande byggnader. Ibland krävs byggnadstillstånd för att bygga en ny skorsten i huset. Hör med er kommun eller besök www.boverket.se!

Schiedel SEM
Schiedel SEM modulskorsten är en murad treskikts blockskorsten med smidiga yttermått och ett 100 % syrafast keramiskt inre.

Heda Villaskorsten
Heda Villaskorsten är en robust skorsten av pimpstensbetong avsedd för alla fasta och flytande bränslen.