Startsida

Braskassetter/
Kaminer


Öppna Spisar

Skorstenstätning/
Renovering

Skorstenar

Plattsättning

Kontakt

Skorstenstätning/Renovering


Är det dags?

Enlig lagen ska en rökkanal vara rökgastät för att man ska få lov att använda den för eldning. Är rökkanalen otät blir den underkänd av sotningsväsendet och man får ett eldningsförbud.

Alla nya rökkanaler godkännes av sotaren och kan tas i bruk. Då är ju rökkanalen rökgastät. Men med tiden uppstår skador och slitage inne i skorstenen som gör rök- och ventilationskanaler otäta. Schädlermetoden är en av de billigaste metoderna att täta gamla kanaler på
Gldidgjutningen bidrar till en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt, mätningar visar att draget kan bli flera hundra procent bättre, och smuts- och sotavlagringar minskar. Vi använder oss utav ett keramiskt material vid namn Landex som har 10 års garanti.

En annan metod att renovera kanalen är att använda sig av flexibla dubbelmantlade rör av rostfritt stål, vilka används ofta om kanalen är i så pass dåligt skick att den inte håller för en glidgjutning eller att ursprungliga kanalarean är för stor och behöver krympas i storlek. Kanaler som belastas av värmepannor repareras vanligtvis med denna metod.

Tätning med rostfri slang